MATERIAŁY KAMPANII

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, instytucje i organizacje, którym bliska jest idea krzewienia dwujęzyczności w środowiskach polonijnych.

Do kampanii włączyć można się zamieszczając na stronach internetowych znaczek lub baner kampanii wraz z linkiem do strony www.podarujdzieckujezyk.org oraz udostępniając materiały elektroniczne i drukowane rodzciom polskim.

Materiały do wykorzystania w formie elektronicznej obejmują:


Materiały drukowane (ulotki, poradnik i plakaty) dostępne są do odbioru w Konsulatach i Wydziałach Konsularnych Ambasad RP w 11 krajach objętych kampanią: Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, a także w Tunezji.   

Wykorzystanie materiałów 

Organizator kampanii, organizacja APPLA,  wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów kampanii na www.podarujdzieckujezyk.org (włączając ciekawostki ze świata nauki i poradnik "Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach") w mediach elektronicznych i drukowanych z zastrzeżeniem, że przy wykorzystaniu materiałów kampanii każdorazowo podać należy adres www strony kampanii jako źródło informacji.