PORADNIK RODZICA

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ DZIECKU SWÓJ JĘZYK OJCZYSTY? 

Dziecko, które włada dwoma (trzema) językami na wysokim poziomie, to dziecko, które ma szanse czerpać pełne korzyści płynące z wielojęzyczności. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • prawidłowy proces kształtowania się tożsamości i poczucia przynależności, samoakceptacji i budowania pewności siebie,
 • kształtowanie się zdrowych więzi emocjonalnych z rodzicami, dziadkami i dalszą rodziną,
 • zrozumienie i szacunek dla kultury, z której wywodzą się rodzice,
 • w porównaniu z osobami jednojęzycznymi: większa kreatywność, lepsze zdolności planowania i myślenia abstrakcyjnego, szybsze wychwytywaniem istotnych informacji,
 • większa łatwość przyswajania kolejnych języków,
 • łatwość analizowania rzeczywistość z różnych perspektyw kulturowych i większa wrażliwość na potrzeby społeczne i kulturowe,
 • szersze możliwości zatrudnienia w przyszłości,  
 • opóźnienie objawów demencji i  choroby Alzheimera.   

Przekazanie dziecku swojego języka ojczystego to jeden z największych darów, jakie możesz mu ofiarować. Nie rezygnuj z tego! 


JAK OSIĄGNĄĆ RODZICIELSKI SUKCES W DĄŻENIU DO WYCHOWANIA DWUJĘZYCZNEGO DZIECKA?

 • bądź pozytywnie nastawiony do swojej kultury, kultury partnera (jeśli mówi językiem innym niż Ty) i kultury kraju osiedlenia,
 • konsekwentnie używaj swojego języka ojczystego w rozmowach z dzieckiem,
 • bądź naturalny (wprowadzanie zasad typu „środa jeden język, czwartek drugi” czy formalne nauczanie gramatyki w domu może być uciążliwe),
 • zapewnij równowagę języków i  dbaj o różnorodność tematyczną rozmów z dzieckiem,
 • zapewnij dziecku kontakt z różnymi osobami (również z rówieśnikami) mówiącymi językiem polskim, a przede wszystkim z rodziną w Polsce,
 • organizuj regularne wyjazdy do kraju,
 • zapewnij dziecku dostęp do książek, filmów i  muzyki w języku polskim,
 •  korzystaj z ofert zajęć dodatkowych prowadzonych w języku  polskim  (np. szkół polskich).
 • wspieraj dziecko emocjonalnie w przyswajaniu drugiego (i - w przypadku par mieszanych - trzeciego języka). 

W PRZYPADKU DZIECKA TRÓJJĘZYCZNEGO STOSUJ POWYŻSZE ZASADY DO OBU JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH W DOMU. 


MASZ PYTANIA?

ZNAJDŹ ODPOWIEDZI W NASZYM PORADNIKU