Polska szkoła – dlaczego warto? 

Polska szkoła to atrakcyjna, rozwijająca forma spędzania wolnego czasu i żywy kontakt z rówieśnikami, dla których język polski jest również językiem dziedziczonym. 

        Żródło: E. Piqueray.  Schoolcareers of Polish migrants in Flanders 

        Żródło: E. Piqueray. Schoolcareers of Polish migrants in Flanders 

Uczestniczenie w zajęciach polskiej szkoły, jak we wszelkich innych zajęciach dodatkowych, wymaga od dzieci i rodziców dyscypliny, zorganizowania i poświęcenia. Wyzwanie to jednak, z wymienionych poniżej powodów, z całą pewnością warto podjąć. 

Dobrze prowadzona polska szkoła zapewnia dziecku:

 • poszerzenie zakresu przyswajanego języka o słownictwo i frazeologię, konstrukcje gramatyczne i zakres stylów oraz rejestrów języka, które rzadko pojawiają się w zwykłych, domowych rozmowach,
 • naukę czytania i pisania (a jak wiemy z licznych badań, opanowanie tych dwóch umiejętności jest niezbędne do czerpania w pełni z korzyści płynących z dwujęzyczności),
 • poznanie w ciekawej formie literatury, historii, geografii i kultury Polski,
 • lepsze zrozumienie kraju pochodzenia rodziców i poznawanie istotnych różnic kulturowych,
 • dorastanie w atmosferze poszanowania dla języka i dorobku kulturowego kraju pochodzenia rodziców (co jednocześnie sprawia, że dziecko staje się pewniejsze siebie),
 • przygotowanie do egzaminów ze znajomości języka polskiego (w niektórych krajach).
 • przygotowanie do ewentualnego powrotu do szkoły w Polsce.

Typy polskich szkół:

 • Szkolne Punkty Konsultacyjne – prowadzone przy polskich placówkach dyplomatycznych, należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG);
 • szkoły społeczne – prowadzone są przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie itd. są najliczniejszą grupą szkół;
 • sekcje polskie w szkołach w innych krajach (w formie lekcji dodatkowych);
 • Szkoły Europejskie – zakładane z myślą o wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji dzieci pracowników agencji i instytucji Unii Europejskiej;

Z wizytą w polskiej szkole

Zobacz jak działają polskie szkoły w różnych krajach.

                       Szkocja               

                      Norwegia

                        Austria 

      (nauczanie języka polskiego

          w ramach austriackiego 

              systemu oświaty)

                         Holandia

                           Francja


Jak szukać najbliższej polskiej szkoły?

 • na stronie lokalnego konsulatu RP (lista linków z danymi adresowymi szkół w krajach objętych kampanią "Podaruj dziecku swój język ojczysty" dostępna jest tutaj)
 • na tablicach ogłoszeń lokalnych mediów polonijnych

 

Wsparcie szkolnictwa polonijego