Seria poradników "Dwujęzyczność w praktyce"

Miło jest nam poinformwać, że udostępniliśmy właśnie na naszej stronie internetowej www.appla.org poszerzoną wersję poradnika “Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedzaich” oraz nowy poradnik “Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku”. Oba poradniki skierowane są do rodziców i nauczycieli dzieci polskiego pochodzenia wychowywanych za granicą i przygotowane zostały zgodnie z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny językonzawstwa, psychologii i pedagogiki.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością materiałów i rozpowszechniania wersji elektronicznej. W sprawie dostępu do wersji drukowanych prosimy kontaktować się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną. 

Materiały opracowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Departamentu do Spraw Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

jak-uczyc-okladka.jpg


Poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” prezentujemy w trzecim, poszerzonym, wydaniu. Poruszamy w nim zagadnienia dotyczące m.in. korzyści płynących z dwujęzyczności i edukacji dwujęzycznej, dokonujemy przeglądu najczęstszych trudności i dylematów rodzicielskich, rozprawiamy się z mitami, podajemy praktyczne porady oraz spis przydatnych źródeł internetowych i drukowanych, a także aktów prawnych chroniących języki mniejszościowe. 

W poradniku „Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku” znajdziecie rozdziały poświęcone m.in. rozróżnieniu między dwujęzycznością i dwupiśmiennością, psychologicznym i językowym mechanizmom nabywania umiejętności czytania i pisania, odpowiedniemu przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania w języku polskim w sytuacji dwujęzyczności oraz przeglądowi metod i materiałów. Omawiamy w nim również trudności wynikające z różnic w zapisie języków oraz, pokrótce, trudności dyslektyczne, a także zagadnienia nauczania ortografii. Znajdziecie w nim ponadto uwagi na temat wyboru kroju pisma oraz zestaw praktycznych porad dla rodziców i nauczycieli. 

dwujezycznosc-okladka.jpg