Postrzeganie świata zależy od języka

O tym, że nasze postrzeganie rzeczywistości zależy od języka, jakim mówimy, językoznawcy dyskutują już od XIX wieku. Kolejny argument, poparty konkretnymi badaniami, dorzuciła właśnie międzynarodowa grupa psychologów*, którzy prowadzili badania z osobami mówiącymi po niemiecku i angielsku. Pokazując im serie zdjęć i stosując dodatkowe elementy kontrolujące przebieg eksperymentu, doszli do wniosku, że

osoby mówiące po niemiecku znacznie bardziej skupiają się na wyniku ludzkich działań, a osoby mówiące po angielsku – bardziej na samych akcjach. (…) Widzenia świata osoby niemieckojęzycznej jest całościowe, a angielskojęzycznej bardziej skupione (…)
— Panos Athanasopoulos

Skąd się to bierze? Z różnic w strukturach gramatycznych, których używa się w tych językach dla określania czynności, tłumaczą badacze.

Ich badania wykazały również, że osoby dwujęzyczne przełączają się w tych perspektywach postrzegania. To też argument za tym, że dwujęzyczni postrzegają świat szerzej, i że w pełni pojąć można sposób widzenia świata drugiej osoby, kiedy mówimy tym samym językiem.

W wielu wcześniej publikowanych badaniach osoby dwujęzyczne podkreślały, że czują się niemal jak inna osoba, kiedy przełączają języki, i że wyrażanie emocji w sposób szczególny różni się w zależności od języka. W kontekście rozmów o dwujęzyczności dzieci, nie sposób zaprzeczyć, że przekazując dziecku od małego swój język ojczysty, otwieramy mu okno na nasz świat wewnętrzny i tworzymy podstawy solidnej relacji emocjonalnej.

--- 

Zainteresowanych odsyłamy do artykułu popularyzującego (w języku angielskim):

Panos Athanasopoulos: Jak język, którym mówisz, zmienia twoje postrzeganie świata.

i tekstu źródłowego:

* Athanasopoulos, P., Bylund, E., Montero-Melis, G., Damjanovic, L., A. Schartner, Kibbe, A., Riches, N., Thierry, G. (2015): Two Languages, Two Minds: Flexible Cognitive Processing Driven by Language of Operation. Psychological Science, 26 (4), 518-526.