Nagrania audio i wideo – pomoc, nie metoda

Niektórzy rodzice z pełnym przekonaniem twierdzą, że "dziecko uczy się języka przez oglądanie bajek". 

Badania jasno wskazują, że nagrania audio i video nie nauczą małego dziecka języka. Rodzice powinni poszukiwać dla dzieci zajęć, w których dziecko będzie aktywnie uczestniczyć, technik nauki języka opartych o zabawę, gdzie sytuacje komunikacyjne są prawdziwe i funkcjonalne.
— K.N.Nemeth*

Dziecko może nauczyć się z programów telewizyjnych czy nagrań audio pojedynczych słów, nawet fraz, ale znajomość języka to coś o wiele więcej. To opanowanie wymowy, gramatyki, zdolność budowania dłuższych struktur i zdań, których nigdy wcześniej się nie słyszało, zdolność swobodnego dobierania słów, zdolność odpowiedniego reagowania na usłyszane wypowiedzi. Język jako narzędzie komunikacji może wykształcić się tylko i wyłącznie w procesie aktywnej komunikacji. Dotyczy to zarówno języka, który dziecko dziedziczy od rodziców, jak i języka, którym będzie się posługiwać poza domem. Materiały audio i video mogą być świetną pomocą - urozmaiceniem w procesie poznawania języka (zwłaszcza dla starszych dzieci), ale nie metodą na przyswajanie języka. Nie ma co do tego wątpliwości. 

Co więcej: 

Oglądanie przez dzieci programów przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców i dorosłych jest powiązane z niskim poziomem rozwoju języka u dzieci w wieku przedszkolnym. Zebrane dowody naukowe wskazują, że dzieci, które oglądają telewizję często, mają mniejszy zasób słownictwa, mniejszą zdolność ekspresji językowej i mniej chętnie rozmawiają z rodzicami o tym, co oglądały.
— R. Close**

Badacze mają ponadto wątpliwości co do stopnia, w jakim dzieci poniżej drugiego roku życia w ogóle rozumieją programy telewizyjne. 

*  K.N.Nemeth (2012): "Many Languages. Building Connections, Supporting Infants and Toddlers Who are dual language learners" ("Wiele języków, budowanie połączeń. Wspieranie niemowląt i małych dzieci, które przyswajają dwa języki"), Gryphon House: Lewisville

** R.Close (2004): "Television and Language Development in the Early Years A review of the literature" ("Telewizja i rozwój języka we wczesnych lata życia. Przegląd stanu wiedzy"). National Literacy Trust: London.