Kolejny dowód na zdrowotne korzyści płynące z dwujęzyczności

Od jakiegoś czasu wiemy już, że dwujęzyczność ma wpływ na zachowanie sprawności umysłowej na starość.  Udar mózgu to druga, po demencji, najczęstsza przyczyny spadku sprawności intelektualnej. Jak się okazuje, również u osób po udarze mózgu zdolność posługiwania się dwoma językami przynosi zaskakujące rezultaty.

Po przeprowadzeniu analiz 608 przypadków, międzynarodowa grupa badaczy podała do wiadomości, że w porównaniu z osobami jednojęzycznymi, osoby dwujęzyczne mają dwukrotnie większe szanse na powrót do pełnej sprawności umysłowej po udarze mózgu.  Pełen tekst artykułu poświęconego odkryciu dostępny jest w najnowszym wydaniu czasopisma naukowego „Stroke”.

Wyniki badań komentuje w serwisie Bilingualism Matters jeden z członków zespołu badawczego, Dr Thomas H. Bak:

Do niedawna mózg postrzegany był jako raczej statyczny organ, uszkodzenia którego prowadzić miały do nieodwracalnych, trwałych zmian. Postęp w nauce i badaniach klinicznych podważył jednak to twierdzenie. Obecnie sądzi się, że mózg stara się zaadaptować do nowych warunków i znaleźć sposoby zrekompensowania uszkodzeń poprzez mechanizm zwany neuroplastycznością. Aktywność fizyczna i umysłowa na przestrzeni życia mogą prowadzić do rozwoju „rezerw poznawczych”, czyli większej zdolności mózgu do radzenia sobie ze skutkami uszkodzeń. Uważa się, że zdolność posługiwania się kilkoma językami stymuluje różne funkcje poznawcze i przyczynia się do wzrostu tej rezerwy poznawczej.