Dwujęzyczny mózg sprawniejszy

Co naprawdę kryje się za często powtarzanym stwierdzeniem: „Dwujęzyczność ma korzystny wpływ na zdolności intelektualne i rozwój poznawczy dziecka”? Jak to się dzieje, że osoby dwujęzyczne wykazują przewagę nad jednojęzycznymi w zadaniach myślowych? Odpowiedź jest skomplikowana, bo i  – jak wiadomo –  myślenie to skomplikowany proces, który badać można wyłącznie badając jego składowe. Jedną z nich jest tzw. pamięć robocza.

Pamięć robocza to zdolność umysłu do przechowywania i przetwarzania informacje niezbędnych do wykonania danego zadania i do bieżącego usuwania informacji i impulsów nieistotnych. Jest ona niezbędnym elementem skomplikowanego procesu planowania.

Okazuje się, że u dzieci dwujęzycznych pamięć robocza działa szybciej niż u jednojęzycznych. Mówiąc obrazowo, mózg dwujęzycznych, dzięki przełączaniu się z języka na język, jest lepiej wyćwiczony i w związku z tym łatwiej segreguje i łączy informacje. Dowiodły tego badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Granadzie i Uniwersytetu w Yorku (Kanada), których wyniki opublikowano w lutym 2013 roku na łamach Journal of Experimental Child Psychology. W badaniach wzięło udział ponad 170 dzieci w wieku 5-7 lat. Co ciekawe, jak podsumowują autorzy:

(...) przewaga dzieci dwujęzycznych w zakresie funkcjonowania pamięci roboczej jest szczególnie zauważalna, kiedy zadanie stawia dodatkowe wymagania funkcjom wykonawczym.

Innymi słowy, im trudniejsze zadanie do wykonania, tym bardziej dostrzegalna przewaga dwujęzycznych nad jednojęzycznymi. Do biegu, gotowi, start!