"Moje dziecko jeszcze nie mówi"

Jeśli Twoje wielojęzyczne dziecko nie mówi pierwszych słów i nie składa dwóch wyrazów w zdanie („mama am”) w wieku 2 lat, skonsultuj się PROFILAKTYCZNIE z logopedą. Bo wielojęzyczność jest wielkim darem od losu, ale nie jest amuletem i nie chroni przed deficytami. U dzieci wielojęzycznych zaburzenia mowy są tak samo częste, jak u ich jednojęzycznych rówieśników.
— Katarzyna Czyżycka, www.centrumgloska.pl

Dziś logopedą polonijnego (pracującego z dziećmi poza Polską i specjalizującego się w dwujęzyczności) można poprosić o konsultacje również przez Skype’a. I wcale nie tak trudno go wyszukać w Internecie.