Naukowcy o "decydującym okresie w przyswajaniu języka"

„Dzieci chłoną język jak gąbka. Im człowiek starszy, tym trudniej mu opanować język do perfekcji” – tak głosi obiegowa opinia o przyswajaniu języka. W którym momencie jednak owa łatwość opanowywania języka zaczyna zanikać?  

Na przestrzeni ostatnich 30 lat wielu badaczy zadawało sobie to pytanie. Badania przez nich przeprowadzone sugerują istnienie w tym lub innym momencie życia „decydującego okresu w przyswajaniu języka”.  El Newport w swoim artykule w „Encyklopedii nauk kognitywnych”podsumowując to zagadnienie, stwierdza:

Wiek, w którym rozpoczyna się przyswajanie języka, nie ma jednakowego wpływu na opanowanie wszystkich składowych tego języka. Przyswajanie słownictwa i znaczeń odbywa się normalnie także u osób, które rozpoczęły naukę języka późno. Decydujący okres, zdaje się, dotyczy tylko formalnych aspektów znajomości języka – fonetyki (wymowy, akcentu), odmiany i składni.

Wedle niektórych badaczy, spadek możliwości przyswojenia języka w pełni (zarówno jeśli chodzi o idealną wymowę, jak i gramatykę), daje się zauważyć już w wieku 4-6 lat. Inni wskazują na moment rozpoczęcia okresu dorastania (12-13 lat) i związane z tym zmiany zachodzące w organizmie (m.in. w strukturze ucha).  Są to badania bardzo ciekawe, wzbogacające naszą wiedzę o funkcjonowaniu języka w ludzkim mózgu. Niemniej, od jakiegoś czasu, podkreśla się, że nie tylko wiek, ale też ilość i jakość kontaktu z językiem oraz motywacja i nastawianie mają znaczący wpływ na poziom opanowania języka. I to ten wniosek jest z pewnością najciekawszy i najistotniejszy.