Co o języku rodziców wie 4-dniowy noworodek

W 1988 roku na łamach czasopisma Cognition, grupa francuskich naukowców opublikowała wyniki badań przeprowadzonych na grupie kilkuset noworodków i niemowlaków pochodzących z francuskich i amerykańskich rodzin.

W wieloetapowym (i bardzo dobrze przemyślanym) eksperymencie wykorzystano nagrania wypowiedzi m.in. z języka włoskiego, rosyjskiego, arabskiego, hiszpańskiego, chińskiego, indonezyjskiego, polskiego i trzech języków afrykańskich (faong, senegalski i togo). Dziś, 26 lat później, wyniki nadal nas zaskakują:

4-dniowe noworodki są w stanie odróżnić język rodzica od innych, nieznanych im języków. (...) Badane dzieci nie odróżniają wypowiedzi odtwarzanych od tyłu w języku rodziców od wypowiedzi w obcym dla nich języku (...) Już w samej prozodii [rytmie, intonacji] zawarte są informacje pozwalające noworodkom na rozróżnianie języków.

Reakcje noworodków badano poprzez obserwację częstotliwości ssania. Badanie przeprowadzono również na grupie 2-miesięcznych dzieci z rodzin amerykańskich (obserwowano u nich czas skupienia wzroku). Wyniki potwierdziły wcześniejsze obserwacje. Jest to jeden z (wielu) dowodów na to, że przyswajanie języka rozpoczyna się już na etapie płodowym. 

Cytowane źródło: J. Mehler i in. (1998): A precursor of language acquisition in young infants. Cognition, 29 (2), 143-78.