Ilu słów dziennie uczy się dziecko?

Szybkość z jaką dzieci opanowują nowe słowa wprawia w zachwy. Niektórzy naukowcy próbowali zmierzyć to tempo. Jak podsumowuje Ellen Białystok w swojej książce Bilingualism in Development. Language, Literacy and Cognition: 

Anglin (1991) ocenia tempo przyrostu słownictwa na 5 słów na dzień w okresie nauki szkolnej; Clark (1995) szacuje, że jest to 10 słów na dzień do około szóstego roku życia i nieco mniej aż do ukończenia 17 lat.; Pinker (1995), idący w szacunkach najdalej, twierdzi, że dzieci uczą się jednego słowa co dwie godziny aktywności każdego dnia od mniej więcej 18 miesięcy do końca okresu dojrzewania.

Bez względu na to, jakie faktycznie jest to tempo, dorośli uczący się języka obcego mogą dzieciom tylko pozazdrościć łatwości, z jaką się to odbywa.