Dwa wierzchołki jednej góry lodowej

Języki, którymi włada wielojęzyczne dziecko, są od siebie często bardzo różne w zakresie wymowy, gramatyki i słownictwa. Mają one jednak wspólną podstawę w strukturach poznawczych mózgu  –  są jak wierzchołki jednej góry lodowej.   

Języki, którymi włada wielojęzyczne dziecko, są od siebie często bardzo różne w zakresie wymowy, gramatyki i słownictwa. Mają one jednak wspólną podstawę w strukturach poznawczych mózgu – są jak wierzchołki jednej góry lodowej.

 

Przyswajając język, dziecko opanowuje równocześnie umiejętności intelektualne (wnioskowanie, abstrahowanie, kategoryzowanie), ale także wiedzę o tym, w jaki sposób język funkcjonuje. Tę wiedzę i umiejętności efektywnie wykorzystuje, kiedy przyswaja drugi język. Każda umiejętność i każda wiadomość przyswojona w jednym języku ma pozytywny wpływ na drugi język (ang. common underlying proficiency) i ułatwia opanowanie kolejnych.

Z tego powodu (między innymi) warto zapewnić dziecku urodzonemu na emigracji jak najlepszy rozwój językowy w naszym języku ojczystym. Im lepiej będzie ono znało język wyniesiony z domu, tym łatwiej będzie mu opanować język danego kraju (i każdy kolejny), gdy rozpocznie naukę w szkole. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dwujęzyczności z perspektywy edukacji, polecamy książkę Profesora Jima Cumminsa "Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the Crossfire".