Ślady utraconego języka w mózgu

Język rodziców tworzy w strukturach mózgu dziecka wzorce neuronowe, które pozostają tam jako stały ślad – obwieścili światu naukowcy z Instytutu Neurologiczonego i Szpitala w Montrealu oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu McGill.

Celem badań przyprowadzonych z udziałem 48 dziewczynek w wieku 9-17 lat było określenie aktywności mózgu na dźwięki z innego języka. Badane podzielono na trzy grupy: jednojęzyczne (mówiące po francusku), dwujęzyczne (mówiące po francusku i w jednym z języków chińskich) oraz dziewczynki z chińskich rodzin adoptowane w wieku 12 miesięcy przez rodziny kanadyjskie, które w swoich nowych domach nie miały już kontaktu z językami chińskimi.

Tomograf aktywacji obszarów mózgu w badaniu przeprowadzonym w Montrealu: osoby jednojęzyczne mówiące po francusku (po lewej), jednojęzyczne mówiące po francusku, które adoptowano z Chin w wieku 12 miesięcy (w środku) i dwujęzyczne mówiące po francusku i po chińsku (po prawej).

Tomograf aktywacji obszarów mózgu w badaniu przeprowadzonym w Montrealu: osoby jednojęzyczne mówiące po francusku (po lewej), jednojęzyczne mówiące po francusku, które adoptowano z Chin w wieku 12 miesięcy (w środku) i dwujęzyczne mówiące po francusku i po chińsku (po prawej).

Każdej z badanych dziewczynek odtworzono nagrania wypowiedzi powtarzających wzorce toniczne (akcenty) charakterystyczne dla języka chińskiego (same słowa były spreparowane). Wyniki badań tomograficznych ujawniły, że przy odsłuchiwaniu nagrań w mózgu dziewczynek adoptowanych uaktywniały się te same rejony, co w mózgach dzieci dwujęzycznych francusko-chińskich. U dzieci jednojęzycznych aktywacji takich nie obserwowano.

Badania te podważają wcześniejsze opinie, że pamięć o języku jest całkowicie wymazywana z mózgu małych dzieci, jeśli nie mają kontaktu z językiem. W ciągu dwóch tygodni od opublikowania badań* świat naukowy planuje już szereg badań, które pozwolą zweryfikować i lepiej zrozumieć odkrycie dokonane w Kanadzie.

Zobacz też: Mózg mózgowi nierówny.

*L. J. Pierce, D. Klein, J. Chen, A. Delcenserie, F. Genesee (2014): Mapping the unconscious maintenance of a lost first language, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, opublikowane online przed drukiem doi:10.1073/pnas.1409411111