Dwujęzycznemu dziecku łatwiej jest się skupić

Jedną z umiejętności, jakie rozwija mózg w procesie przyswajania dwóch języków, jest zdolność ignorowania informacji, które są w danej chwili nieistotne (tzw. selektywne skupienie uwagi). Przekłada się to bezpośrednio na bardziej efektywne procesy myślowe i lepsze dostosowanie do zmieniających się sytuacji.

Dzieci dwujęzyczne lepiej niż jednojęzyczne radzą sobie również z ignorowaniem szumów i hałasu, który przeszkadza w zrozumieniu tekstu słuchanego lub czytanego.  Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych ostatnio w Cambridge*, w których wzięły udział grupy  w nich udział jednojęzyczne dzieci angielskie i dzieci, które oprócz angielskiego mówią też w innych językach (w tym po polsku). Dzieci poproszono o udział w grze wymagającego czytania tekstu. W tle włączono im nagranie szumu typowego dla szkolnej lekcji. Dzieci dwujęzyczne radziły sobie znaczenie znacznie lepiej, nawet wtedy, gdy poziom trudności czytanego tekstu wzrastał. Odkrycie to może po części tłumaczyć, dlaczego dzieci dwujęzyczne często radzą sobie lepiej w szkole.

Z badań tych wynika ponadto, że zdolność do ignorowania różnych zbędnych bodźców dźwiękowych wzrasta z wiekiem, ale... tylko u dwujęzycznych.

 

*Filippi, R., Morris, J., Richardson, F., Bright, P., Thomas, M.S.C, Karmiloff-Smith, A., and Marian, V. (2014). Bilingual children show an advantage in controlling verbal interference during spoken language comprehension. Bilingualism: Language & Cognition.