Dwujęzyczność wydłuża okres sprawności umysłowej

Już kilka lat temu kanadyjscy uczeni przeprowadzili badania, które udowodniły, że u osób dwujęzycznych pierwsze objawy demencji (obniżenia się sprawności umysłowej) pojawiają się średnio 4,5 roku później niż u jednojęzycznych. Potwierdziły to badania przeprowadzone w Indiach na grupie 648 pacjentów. Ich rezultaty opublikowano pod koniec zeszłego roku w prestiżowym czasopiśmie "Neurology" (przeczytaj streszczenie w języku angielskim). 

Władanie dwoma językami wiąże się z potrzebą stałego skupiania uwagi i wzmożoną aktywnością w zakresie tzw. funkcji wykonawczych  tj. planowania, podejmowania decyzji, monitorowania działania itd.  To właśnie te czynniki pozwalają wydłużyć okres sprawności umysłowej i odsuwają w czasie efekty pojawienia się otępienia starczego.